no comments

Apakah perbezaan antara penyelidikan kualitatif dan kuantitatif ?

PENYELIDIKAN KUALITATIF PENYELIDIKAN KUANTITATIF
MAKSUD
 • Penyelidikan kualitatif adalah pendekatan bertumpu, melibatkan pendekatan tafsiran, naturalistik terhadap subjeknya. Ini bermakna para penyelidik kualitatif mengkaji perkara dalam keadaan semula jadi mereka, cuba memahami, atau mentafsir, fenomena dari segi makna yang dibawa oleh mereka kepada mereka.
 • Tujuan penyelidikan kualitatif adalah untuk memahami realiti sosial individu, kumpulan dan budaya sesedikit mungkin kerana para peserta merasakan atau menerimanya. Oleh itu, orang dan kumpulan, dikaji dalam keadaan semulajadi mereka. Penyelidikan berikut pendekatan kualitatif adalah penerokaan dan bertujuan untuk menjelaskan ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ suatu fenomena, atau tingkah laku tertentu, beroperasi seperti yang berlaku dalam konteks tertentu.
 • Penyelidikan kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk berangka yang boleh dimasukkan ke dalam kategori, atau dalam urutan peringkat, atau diukur dalam unit pengukuran. Jenis data ini boleh digunakan untuk membina grafik dan jadual data mentah. Penyelidik kuantitatif bertujuan untuk menubuhkan undang-undang tingkah laku umum dan phenonomon dalam pelbagai tetapan / konteks. Penyelidikan digunakan untuk menguji teori dan akhirnya menyokong atau menolaknya.
KAEDAH
 • Penyelidik mempunyai beberapa kaedah untuk mengumpul bahan-bahan empirik, mulai daripada temuduga untuk pemerhatian langsung, kepada analisis artifak, dokumen, dan rekod kebudayaan, untuk menggunakan bahan visual atau pengalaman peribadi. Satu contoh penyelidikan kualitatif yang baik adalah wawancara yang tidak berstruktur yang menghasilkan data kualitatif melalui penggunaan soalan terbuka. Ini membolehkan responden bercakap dengan lebih mendalam, memilih kata-kata mereka sendiri. Ini membantu penyelidik membangunkan pemahaman seseorang tentang keadaan. Perhatikan bahawa data kualitatif mungkin lebih daripada sekadar kata-kata atau teks. Foto, video, rakaman bunyi dan sebagainya, boleh dianggap sebagai data kualitatif.
 • Eksperimen biasanya menghasilkan data kuantitatif, kerana mereka bimbang dengan mengukur perkara. Walau bagaimanapun, kaedah penyelidikan lain, seperti pemerhatian terkawal dan soal selidik boleh menghasilkan kedua-dua maklumat kuantitatif. Sebagai contoh, skala penarafan atau soalan tertutup pada soal selidik akan menjana data kuantitatif kerana ini menghasilkan sama ada data atau data berangka yang boleh dimasukkan ke dalam kategori. Kaedah eksperimen membataskan cara-cara yang mungkin di mana seorang peserta penyelidikan boleh bertindak balas dan menyatakan tingkah laku sosial yang bersesuaian. Oleh itu, penemuan itu mungkin menjadi konteks dan hanya mencerminkan andaian yang dibawa oleh penyelidik untuk disiasat.

ANALISI DATA

 • Penyelidikan kualitatif adalah kreatif dan interpretif tanpa henti. Penyelidik tidak hanya meninggalkan padang dengan gunung data empirikal dan kemudian dengan mudah menulis penemuannya. Tafsiran kualitatif dibina, dan pelbagai teknik boleh digunakan untuk memahami data, seperti analisis kandungan, teori berasas, analisis tematik atau analisis wacana.
 • Statistik membantu kami mengubah data kuantitatif menjadi maklumat berguna untuk membantu membuat keputusan. Kami boleh menggunakan statistik untuk meringkaskan data kami, menerangkan pola, hubungan, dan sambungan. Statistik boleh menjadi deskriptif atau kesimpulan.
 • Statistik deskriptif membantu kami untuk meringkaskan data kami manakala statistik inferens digunakan untuk mengenal pasti perbezaan statistik secara statistik antara kumpulan data (seperti kumpulan intervensi dan kawalan dalam kajian kawalan rawak).
HAD
 • Oleh sebab masa dan kos yang terlibat, reka bentuk kualitatif biasanya tidak mengambil sampel dari set data berskala besar. Masalah kesahan atau kebolehpercayaan yang memadai adalah kritikan utama. Kerana sifat subjektif data kualitatif dan asalnya dalam konteks tunggal, sukar untuk menerapkan standard kebolehpercayaan dan kesahan konvensional. Sebagai contoh, kerana peranan utama yang dimainkan oleh penyelidik dalam penjanaan data, tidak mungkin untuk meniru kajian kualitatif. Selain itu, konteks, situasi, peristiwa, keadaan, dan interaksi tidak boleh direplikasi hingga ke tahap yang mana pun, dan tidak boleh dibuat umum untuk konteks yang lebih luas daripada yang dikaji dengan keyakinan apa pun Masa yang diperlukan untuk pengumpulan data, analisis dan tafsiran adalah panjang. Analisis data kualitatif adalah sukar dan pengetahuan pakar tentang sesuatu kawasan adalah perlu untuk cuba mentafsirkan data kualitatif, dan penjagaan yang baik harus diambil apabila melakukan demikian, contohnya, jika mencari gejala penyakit mental.
 • Konteks: Eksperimen kuantitatif tidak berlaku dalam tetapan semula jadi. Di samping itu, mereka tidak membenarkan para peserta menerangkan pilihan mereka atau makna soalan yang ada untuk peserta tersebut.
 • Kepakaran Penyelidik : Pengetahuan kurang pemakaian analisis statistik boleh menjejaskan analisis dan tafsiran seterusnya .
 • Variasi kuantiti data: Saiz sampel yang besar diperlukan untuk analisis yang lebih tepat. Kajian kuantitatif kecil mungkin kurang dipercayai kerana kuantiti data yang rendah (Denscombe, 2010). Ini juga memberi kesan keupayaan untuk meramal hasil kajian kepada populasi yang lebih luas.
 • Pengesahan kecenderungan: Penyelidik mungkin terlepas pandang fenomena kerana fokus pada teori atau pengujian hipotesis dan bukannya pada teori hipotesis

 

 

SUMBER : https://www.simplypsychology.org/qualitative-quantitative.html

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL