no comments

Apakah Penyelidikan Kuantitatif?

Definisi Penyelidikan Kuantitatif: Penyelidikan kuantitatif, didefinisikan sebagai penyiasatan sistematik fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan melakukan teknik statistik, matematik atau komputasi. Penyelidikan kuantitatif mengumpulkan maklumat dari pelanggan sedia ada dan berpotensi dengan menggunakan kaedah persampelan dan menghantar kaji selidik dalam talian, tinjauan dalam talian, soal selidik dan lain-lain, hasilnya dapat digambarkan dalam bentuk numerik. Selepas memahami dengan teliti nombor ini untuk meramalkan masa depan sesuatu produk atau perkhidmatan dan membuat perubahan sewajarnya.
.
Satu contoh penyelidikan kuantitatif adalah, kaji selidik yang dijalankan untuk memahami jumlah masa yang diperlukan oleh doktor untuk cenderung kepada pesakit apabila pesakit berjalan ke hospital. Templat kaji selidik kepuasan pesakit boleh ditadbir untuk bertanya seperti berapa banyak masa yang diambil oleh doktor untuk melihat pesakit, berapa kerap pesakit berjalan ke hospital dan soalan-soalan lain seperti itu.
.
Penyelidikan kuantitatif kebanyakannya dilakukan dalam sains sosial menggunakan kaedah statistik yang digunakan di atas untuk mengumpulkan data kuantitatif dari kajian penyelidikan. Dalam kaedah penyelidikan ini, para penyelidik dan ahli statistik menggunakan kerangka matematik dan teori yang berkaitan dengan kuantiti yang dipersoalkan.
.
Templat penyelidikan kuantitatif adalah objektif, terperinci dan banyak kali, bersifat penyelidikan. Hasil yang dicapai dari kaedah penyelidikan ini adalah logik, statistik dan tidak berat sebelah. Pengumpulan data berlaku menggunakan kaedah berstruktur dan dijalankan pada sampel yang lebih besar yang mewakili seluruh penduduk.
.
Kaedah Penyelidikan Kuantitatif: Jenis dengan Contoh
Seperti yang dinyatakan di atas, penyelidikan kuantitatif adalah berorientasikan data. Terdapat dua kaedah untuk menjalankan penyelidikan kuantitatif. Mereka adalah:
.
Kaedah Penyelidikan Kuantitatif Utama
Terdapat empat jenis kaedah penyelidikan kuantitatif:
.
Penyelidikan kuantitatif primer adalah kaedah yang paling banyak digunakan dalam menjalankan penyelidikan pasaran. Ciri-ciri utama penyelidikan utama adalah bahawa penyelidik memberi tumpuan kepada mengumpul data secara langsung daripada bergantung pada data yang dikumpulkan dari penyelidikan yang dilakukan sebelumnya. Penyelidikan kuantitatif primer boleh dibahagikan kepada 3 jejak tersendiri dan aliran proses. Mereka adalah:

A. Teknik dan Jenis Pengajian
Terdapat pelbagai jenis penyelidikan kuantitatif utama. Mereka boleh dibezakan ke dalam empat kaedah tersendiri berikut, iaitu:
.
1. Penyelidikan Ukur:
.
Penyelidikan Ukur adalah alat yang paling asas untuk semua metodologi dan kajian penyelidikan kuantitatif. Survei digunakan untuk bertanya soalan kepada sampel responden, menggunakan pelbagai jenis seperti pemilihan dalam talian, kaji selidik dalam talian, soal selidik kertas, kaji selidik web, dan sebagainya. Setiap organisasi kecil dan besar berhasrat untuk memahami apa yang mereka fikirkan tentang produk dan perkhidmatan mereka. , seberapa baik ciri-ciri baru dalam pasaran dan butir-butir lain.
.
Dengan menjalankan penyelidikan tinjauan, sesebuah organisasi boleh meminta beberapa soalan tinjauan, mengumpulkan data dari kumpulan pelanggan dan menganalisis data yang dikumpul ini untuk menghasilkan hasil berangka. Ini adalah langkah pertama ke arah mengumpul data untuk sebarang penyelidikan.
.
Jenis penyelidikan ini boleh dijalankan dengan kumpulan khalayak sasaran tertentu dan juga boleh dijalankan di beberapa kumpulan bersama dengan analisis perbandingan. Prasyarat untuk jenis penyelidikan ini ialah sampel responden mesti mempunyai ahli yang dipilih secara rawak. Dengan cara ini, seorang penyelidik dengan mudah boleh mengekalkan ketepatan keputusan yang diperolehi kerana pelbagai responden akan ditangani dengan menggunakan pemilihan rawak. Secara tradisinya, penyelidikan kaji selidik dijalankan secara tatap muka atau melalui panggilan telefon tetapi dengan kemajuan yang dibuat oleh medium dalam talian seperti e-mel atau media sosial, penyelidikan kaji selidik telah merebak ke medium dalam talian juga.
.
Secara tradisinya, penyelidikan kaji selidik dijalankan secara tatap muka atau melalui panggilan telefon tetapi dengan kemajuan yang dibuat oleh medium dalam talian seperti e-mel atau media sosial, penyelidikan kaji selidik telah merebak ke medium dalam talian juga.
.

2. Penyelidikan Korelasi:
.
Perbandingan antara dua entiti adalah tidak selari. Penyelidikan korelasi dijalankan untuk mewujudkan hubungan antara dua entiti bersatu erat dan bagaimana seseorang memberi impak kepada yang lain dan apakah perubahan yang akhirnya diperhatikan. Kaedah penyelidikan ini dijalankan untuk memberikan nilai kepada hubungan yang semulajadi dan sekurang-kurangnya dua kumpulan yang berbeza dikehendaki berjaya melaksanakan kaedah penyelidikan kuantitatif ini. Tanpa menganggap pelbagai aspek, hubungan antara dua kumpulan atau entiti mesti diwujudkan.
.
Penyelidik menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif ini untuk mengkorelasikan dua atau lebih pembolehubah menggunakan kaedah analisis matematik. Corak, hubungan, dan trend di antara pembolehubah disimpulkan kerana wujud dalam persekitaran semulajadi mereka. Kesan salah satu daripada pembolehubah ini di sisi lain diperhatikan bersama dengan bagaimana ia mengubah hubungan antara kedua pembolehubah tersebut. Penyelidik cenderung untuk memanipulasi salah satu pembolehubah untuk mencapai hasil yang diinginkan.
.
Sebaiknya, dinasihatkan supaya tidak membuat kesimpulan hanya berdasarkan penyelidikan korelasi. Ini kerana ia tidak wajib jika dua pembolehubah disegerakkan bahawa ia saling berkaitan.
.
Contoh Penyelidikan Korelasi Soalan:
.
-Hubungan antara tekanan dan kemurungan.
-Persamaan antara kemasyhuran dan wang.
– Hubungan antara aktiviti dalam kelas kelas tiga dan pelajarnya.
.
3. Penyebab Penyebab-Penyebab Perbandingan:
.
Kaedah penyelidikan ini bergantung kepada faktor perbandingan. Juga dipanggil penyelidikan kuasi eksperimen, kaedah penyelidikan kuantitatif ini digunakan oleh penyelidik untuk membuat kesimpulan tentang persamaan akibat akibat antara dua atau lebih pembolehubah, di mana satu pembolehubah bergantung kepada pemboleh ubah bebas yang lain. Pembolehubah bebas ditubuhkan tetapi tidak dimanipulasi dan impaknya terhadap pembolehubah bergantung diperhatikan. Pembolehubah atau kumpulan ini mesti dibentuk kerana ia wujud dalam penubuhan semulajadi. Oleh kerana pemboleh ubah bergantung dan bebas akan sentiasa wujud dalam satu kumpulan, disarankan agar kesimpulan dibuat dengan teliti dengan memelihara semua faktor dalam fikiran.
.
Penyelidikan komparatif sebab tidak terhad kepada analisis statistik dua pembolehubah tetapi meluas untuk menganalisis bagaimana pelbagai pembolehubah atau kumpulan berubah di bawah pengaruh perubahan yang sama. Kajian ini dijalankan tanpa mengira jenis hubungan yang wujud antara dua atau lebih pembolehubah. Analisis statistik digunakan untuk memperlihatkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif ini.
.
Contoh Penyelidikan Sebab-Sebab Penyelidikan:
.
-Nampak dadah pada seorang remaja.
-Perkataan pendidikan yang baik pada seorang pelajar baru.
– Kesan peruntukan makanan yang besar di kampung-kampung di Afrika.
.
4. Penyelidikan Eksperimen: Juga dikenali sebagai eksperimen benar, kaedah penyelidikan ini bergantung pada teori. Penyelidikan eksperimen, seperti namanya, biasanya berdasarkan satu atau lebih teori. Teori ini tidak terbukti pada masa lalu dan semata-mata sebutan. Dalam penyelidikan eksperimen, analisis dilakukan sekitar membuktikan atau membantah kenyataan itu. Kaedah penyelidikan ini digunakan dalam sains semula jadi.
.
Terdapat banyak teori dalam penyelidikan percubaan. Teori adalah pernyataan yang boleh disahkan atau ditolak.
.
Selepas membuat kenyataan, usaha dibuat untuk memahami sama ada ia sah atau tidak sah. Kaedah penyelidikan kuantitatif jenis ini digunakan terutamanya dalam ilmu alam atau sosial kerana terdapat pelbagai pernyataan yang perlu dibuktikan betul atau salah.
.
Kaedah penyelidikan tradisional lebih berkesan daripada teknik moden.
Jadwal pengajaran yang sistematik membantu kanak-kanak yang merasa sukar untuk menghadapi kursus ini.
Sukar untuk mempunyai kakitangan kejururawatan yang bertanggungjawab untuk ibu bapa yang sakit.
.

Sumber: QuestionPro

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL