no comments

Apakah Kajian Sistematik?

Kajian literatur yang sistematik adalah metodologi kajian yang dirancang untuk menjawab persoalan kajian yang berfokus. Penyelidik melakukan sintesis literatur secara komprehensif yang tertumpu kepada persoalan kajian. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan mensintesis semua penyelidikan ilmiah mengenai topik tertentu, termasuk kajian yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Kajian sistematik dilakukan dengan cara yang tidak bias dan dapat direproduksi untuk memberikan bukti amalan dan pembuatan dasar serta mengenal pasti jurang dalam penyelidikan. Setiap langkah literatur, termasuk carian, mestilah didokumentasikan untuk kebolehulangan kajian sistematik.

Penyelidik dalam bidang perubatan mungkin paling biasa dengan Ulasan Cochrane, yang mensintesis percubaan terkawal secara rawak untuk menilai intervensi perubatan tertentu. Kajian sistematik  juga dilakukan oleh penyelidik bagi bidang-bidang lain, tetapi jenis bukti yang dianalisis adalah berbeza berdasarkan persoalan kajian mereka.

 

Bilakah menggunakan metodologi kajian sistematik?

Kajian sistematik memerlukan lebih banyak masa dan tenaga daripada kajian literatur. Sebelum memulakan kajian secara sistematik, penyelidik harus mengemukakan persoalan berikut:

 

  1. Adakah cukup banyak literatur yang diterbitkan mengenai topik ini yang memerlukan tinjauan?

Kajian sistematik dirancang untuk menyaring bukti dari pelbagai kajian ke dalam pandangan yang dapat dilaksanakan. Adakah terdapat bukti yang sedia ada untuk dianalisis, atau penyelidikan primer perlu dilakukan?

 

  1. Bolehkah persoalan kajian anda dijawab dengan kajiansistematik?

Soalan tinjauan sistematik harus spesifik dan jelas. Soalan yang sesuai dengan format PICO (masalah / pesakit, intervensi, perbandingan, hasil) biasanya sangat sesuai untuk metodologi tinjauan sistematik. Pertanyaan penyelidikan menentukan strategi pencarian, kriteria penyertaan, dan data yang anda ekstrak dari kajian yang dipilih, jadi harus ditentukan dengan jelas pada awal proses tinjauan.

 

  1. Adakah anda mempunyai protokol yang menggariskan rancangan kajian?

Protokol adalah peta jalan (roadmap) untuk projek kajian. Protokol yang baik menggariskan metodologi kajian, merangkumi rasional kajian sistematik, dan menerangkan persoalan utama yang dipecah menjadi komponen PICO. Ini juga merupakan tempat yang baik untuk merancang kriteria inklusi / pengecualian, pangkalan data yang akan dicari, pengambilan data dan kaedah pengurusan, dan bagaimana kajian akan dinilai untuk kualiti metodologi.

 

  1. Adakah anda mempunyai pasukan pakar?

Kajian sistematik adalah usaha berpasukan. Mempunyai pelbagai pengulas mengurangkan bias dan menguatkan analisis. Pasukan atau yang sering terdiri dari pakar bidang, dua atau lebih penyaring literatur, pustakawan untuk melakukan pencarian, dan ahli statistik untuk menganalisis data.

 

  1. Adakah anda mempunyai masa yang diperlukan untuk melakukan kajiansistematik dengan betul?

Tinjauan sistematik biasanya mengambil masa 12-18 bulan.

 

  1. Adakah anda mempunyai kaedah untuk mengetahui bias?

Terdapat banyak jenis bias, termasuklah pemilihan, prestasi dan melaporkan bias, dan menilai risiko bias kajian individu adalah bahagian penting dalam reka bentuk kajian anda.

 

  1. Adakah anda mampu memiliki artikel dalam bahasa selain Bahasa Inggeris yang diterjemahkan?

Anda harus memasukkan semua kajian yang relevan dalam tinjauan sistematik anda, tanpa mengira bahasa yang diterbitkannya, untuk mengelakkan bias bahasa.

 

Sumber: guides.dml.georgetown.edu/systematicreviews

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL