no comments

Apakah Ciri-Ciri Soal Selidik Yang Baik?

Untuk merangka soal selidik adalah seni. Kejayaan kajian statistik bergantung kepada penyusunan soal selidik yang betul. Ia adalah tugas yang sangat khusus dan perkara-perkara berikut harus diingat:

 

 1. Soal selidik yang ringkas dan terhad:

 

Bilangan soalan dalam soal selidik mestilah ringkas dan terhad seboleh mungkin. Hanya soalan yang relevan dengan masalah yang dikaji perlu ditambah.

 

 

 1. Mudah dan jelas:

 

Soalan-soalan haruslah mudah, jelas dan tepat. Bahasanya haruslah sangat mudah supaya orang yang menjawab soal selidik mudah memahami.

 

 1. Soalan yang tidak jelas :

 

Semua soalan yang tidak jelas harus dielakkan sama sekali, soalan yang rumit dan panjang akan mengjengkelkan responden yang menyebabkan kecuaian dalam menjawab.

 

 1. Tiada Soalan Peribadi:

 

Tiada soalan peribadi yang perlu ditanya daripada responden. Soalan-soalan seperti itu harus dielakkan.

 

 1. Menggunakan perkataan yang tepat:

 

Soalan hendaklah dirangka dengan kata-kata yang betul. Ini memastikan kesahihannya.

 

 1. Pengelakan Pengiraan:

 

Soalan tidak harus berdasarkan pengiraan. Hanya soalan-soalan yang perlu ditanya siapa responden boleh menjawab dengan serta-merta.

 

 1. Hanya Soalan Objektif:

 

Persoalan harus objektif. Ia harus berdasarkan pendapat individu.

 

 

 1. Urutan soalan-soalan:

 

Penyusunan soalan sepatutnya dalam urutan sehingga tidak ada soalan yang dapat ditinggalkan/selang. Ia mesti melibatkan aliran soalan yang logik.

 

 1. Pra ujian:

 

Sebelum menghantar soal selidik kepada responden, ia mestilah diuji dengan betul.

 

 

 1. Arahan:

 

Arahan yang tepat dan mudah untuk mengisi soal selidik perlu ditambah dalam nota kaki.

 

 

 1. Kerahsiaan Maklumat:

 

Setiap responden harus memastikan bahawa maklumat yang diberikan oleh mereka akan dirahsiakan.

 

 1. Kuesioner yang menarik:

 

Penjagaan yang betul perlu diambil untuk membuat soal selidik menarik. Soal selidik yang baik pasti akan menarik perhatian penerima.

 

Sumber – Preservarticles

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL