no comments

Apa Itu Kajian Sistematik?

Terdapat banyak reka bentuk kajian yang berbeza, tetapi Kajian Sistematik adalah unik. Pada dasarnya, ia adalah kajian tentang campur tangan. Manfaat peninjauan sistematik adalah bahawa ia adalah satu titik seharian kedai bukti tentang soal penyelidikan. Dalam Piramid Perubatan Berbasis Ketara, Kajian Sistematik Ujian Kawalan Secara Rawak terletak di bahagian atas; kerana begitu banyak kajian yang digunakan, ia sangat mengurangkan berat sebelah.

Salah satu langkah pertama penyelidik mengambil adalah melakukan pencarian teratur untuk mencari dan mengumpulkan semua kajian yang relevan. Bahagian ini adalah kunci. Ia dipanggil Kajian “Sistematik” kerana kaedah mencari dan memilih kajian yang akan dimasukkan dalam semakan dilakukan secara sistematik. Proses pemilihan ini dinyatakan dalam bahagian Kaedah. Dengan cara ini, pembaca tahu kenapa dan bagaimana kajian tertentu dipilih atau tidak dipilih, dan kajian itu bukan hanya ‘cherry-pick’ berdasarkan hasil mereka.

Para penyelidik kemudian memutuskan kajian yang mempunyai kualiti yang cukup tinggi untuk dimasukkan ke dalam kajian. Sekali lagi, kriteria ini harus dinyatakan dengan jelas dalam kaedah. Penilaian terhadap “risiko kecenderungan” bagi setiap kajian kemudian dimasukkan. Akhirnya, para penyelidik menilai semua kajian bersama untuk menghasilkan keputusan.

Lazimnya, analisis Meta juga dimasukkan ke dalam hasil Kajian Sistematik. Meta-analisis adalah perbandingan statistik dan menggabungkan hasil setiap kajian yang termasuk dalam semakan. Hasilnya sering diringkaskan menggunakan gambar rajah yang disebut Plot Hutan.

Plot Hutan pada dasarnya menggambarkan kesan rawatan. Saya suka memikirkan gambarajah Forest Plot sebagai membantu melihat “hutan untuk pokok”. Dengan semua kajian bersama-sama, bersebelahan, ini memberikan pembaca gambaran yang besar tentang bagaimana kajiannya membandingkan antara satu sama lain dan hasil gabungan menunjukkan kesan keseluruhan campur tangan campur tangan.

Apakah langkah-langkah untuk menjalankan Kajian Sistematik?
1. Menentukan soalan kajian dan membuat kriteria untuk termasuk kajian
2. Mencari kajian
3. Memilih kajian dan mengumpul data
4. Menilai risiko kecenderungan dalam kajian termasuk
5. Menganalisis data dan menjalankan meta-analisis
6. Mengatasi bias pelaporan
7. Membentangkan keputusan dan jadual “ringkasan penemuan”
8. Mentafsirkan hasil dan membuat kesimpulan

Jadi, bagaimanakah Kajian Sistematik berstruktur?
Kajian sistematik asas mengandungi bahagian berikut:
– Latar Belakang: Dalam bahagian ini, para penyelidik pada dasarnya meninjau apa yang kita tahu dan tidak tahu tentang topik itu.
– Objektif: Bahagian ini dengan jelas menyatakan jenis soalan yang diteliti penyelidik.
– Kaedah: Di sini para penyelidik harus menerangkan dengan teliti bagaimana kajian itu dilakukan. Dengan cara ini, sesiapa sahaja boleh menghasilkan semula kajian berikut kaedah yang tepat. Bahagian ini juga membentangkan bagaimana pelbagai kajian telah ditemui (yang mana pangkalan data dan perkataan carian digunakan) dan mengapa kajian telah dipilih untuk dimasukkan dalam semakan.
– Keputusan: Bahagian ini terperinci apa yang ditemui penyelidik dalam kajian. Di sinilah hasilnya sering diringkaskan dengan menggunakan jadual atau Plot Hutan.
– Perbincangan: Akhirnya, kekuatan dan keterbatasan kajian disenaraikan dalam bahagian ini dan para penyelidik bercakap tentang bagaimana penemuan mempengaruhi masalah dunia sebenar

Bagaimanakah pembekal penjagaan kesihatan menggunakan Kajian Sistematik?
Sukar untuk mempunyai satu kajian, Kajian Sistematik, untuk merumuskan semua bukti terbaik mengenai sesuatu topik. Walaupun Pemeriksaan Sistematik mungkin merupakan bukti perubatan paling kuat, penting untuk menyimpan beberapa perkara sebelum bertindak. Pertama, pastikan semakan itu dikemas kini dengan kajian terkini. Juga, pertimbangkan bahawa apabila membuat keputusan perubatan, bukti yang terbaik adalah, sudah tentu hanya sebahagian daripada formula Perubatan Berasaskan Bukti. Penyedia penjagaan kesihatan harus menggunakan penilaian klinik mereka untuk menilai bukti potensi bahaya, manfaat, kos, dan bekerja dengan pesakit untuk membuat keputusan bersama tentang apa yang harus dilakukan dalam keadaan.

Kesimpulan & komen:
Kajian sistematik boleh menjadi alat penyelidik yang sangat berguna. Dengan melihat semua bukti bersama dalam satu kajian, kita boleh belajar lebih banyak daripada hanya melihat kajian individu sendiri. Ini juga boleh mengelakkan penyelidikan yang tidak perlu dan membantu mencari jawapan lebih cepat dan membantu lebih ramai orang.

Sumber: students4bestevidence.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL