no comments

Antara Kaedah-Kaedah Analisis Data dalam Penyelidikan Kualitatif

1. Typology – sistem klasifikasi, diambil dari corak, tema, atau jenis lain
kumpulan data. (Patton ms. 393,398) John Lofland & Lyn Lofland

Sebaik-baiknya, kategori harus saling eksklusif dan lengkap sekiranya mungkin, selalunya mereka tidak.

Pada asasnya senarai kategori. contoh: Lofland dan senarai edisi 1 Lofland: bertindak, aktiviti, makna, penyertaan, hubungan, tetapan (dalam edisi ketiga mereka ada sepuluh unit dihubungkan dengan tiga aspek – lihat halaman 114 – dan setiap sel dalam matriks ini mungkin berkaitan dengan salah satu daripada tujuh topik – lihat bab tujuh).

2. Taksonomi (Lihat Analisis Domain – sering digunakan bersama-sama, khususnya membangun
taksonomi dari satu domain.) James Spradley
Tipologi canggih dengan pelbagai peringkat konsep. Tahap lebih tinggi termasuk
tahap yang lebih rendah. Kategori superordinat dan bawahan.
3. Perbandingan Konstan /  “Grounded Theory”(digunakan secara meluas, dibangunkan pada lewat 60-an)
Anselm Straussori.
• Lihat dokumen, seperti nota medan
• Cari penunjuk kategori dalam peristiwa dan tingkah laku – namakan mereka dan kod mereka pada dokumen
• Bandingkan kod untuk mencari konsistensi dan perbezaan
• Konsistensi antara kod (maksud yang sama atau menunjuk kepada idea asas)
mendedahkan kategori. Oleh itu, perlu mengkategorikan peristiwa tertentu
• Kami gunakan untuk memotong salinan nota medan, kini menggunakan komputer. (Mana-mana perkataan yang baik pemproses boleh melakukan ini. Lofland berkata program penyelidikan kualitatif bukanlah semua itu
membantu dan saya cenderung bersetuju. Daripada program penyelidikan kualitatif saya mengesyaki bahawa NUD * IST mungkin yang terbaik – lihat Sage Publishers).
• Memo mengenai perbandingan dan kategori baru muncul
• Akhirnya kategori menembusi apabila tiada kod baru yang berkaitan dengannya terbentuk
• Akhirnya beberapa kategori menjadi fokus utama – kategori paksi dan
mungkin juga kategori teras.
4. Induksi Analitik (Salah satu kaedah tertua, yang sangat baik) F. Znaniecki, Howard
Becker, Jack Katz. Saya menulis kertas mengenai topik itu.
Lihatlah peristiwa dan buat kenyataan hipotetikal tentang apa yang berlaku. Kemudian lihat
satu lagi peristiwa yang sama dan lihat jika ia sesuai dengan hipotesis. Sekiranya tidak, ubahlah hipotesis.
Mulakan mencari pengecualian untuk hipotesis, apabila mencarinya, ubah hipotesis agar sesuai dengan semua
contoh yang ditemui. Akhirnya akan menghasilkan hipotesis yang menyumbang kepada semua
kes yang diperhatikan.
5. Analisis Logik / Analisis Matriks. Satu garis besar penyebaban umum, logik
proses penaakulan, dsb. Gunakan carta aliran, gambar rajah, dan sebagainya untuk menggambarkan gambar ini, serta bertulis penerangan.
Matthew Miles dan Huberman memberikan beratus-ratus jenis dalam kualitatif buku mereka yang besar
Analisis Data, edisi ke-2.
6. Quasi-statistik (mengira # kali sesuatu yang disebut dalam nota lapangan sebagai sangat
anggaran kekerapan kasar) Howard Becker
Seringkali penghitungan digunakan untuk memberikan bukti untuk kategori yang dibuat atau untuk menentukan jika pemerhatian dicemari. (dari LeCompte dan Preissle).
7. Analisis Peristiwa / Mikroanalisis (seperti analisis bingkai, Erving Goffman) Frederick
Erickson, Kurt Lewin, Edward Hall.
Penekanan adalah mencari permulaan yang tepat dan berakhirnya peristiwa dengan mencari spesifik
sempadan dan perkara yang menandakan sempadan atau peristiwa. Secara khusus berorientasikan ke arah filem
dan video. Selepas mencari sempadan, cari fasa dalam acara dengan melihat berulang.
8. Analisis Metaphorical (biasanya digunakan dalam analisis kemudian) Michael Patton, Nick
Smith. Cuba pelbagai metafora dan lihat bagaimana mereka sesuai dengan apa yang diamati. Boleh juga bertanya
peserta untuk metafora dan mendengar metafora spontan. “Lorong sebagai lebuh raya.” Seperti lebuh raya dalam banyak cara: trafik, persimpangan, guru sebagai polis, dll.
Paling baik untuk memeriksa kesahihan metafora dengan peserta – “cek ahli”.
9. Analisis Domain (analisis bahasa orang dalam konteks budaya) James
Spradley.
Terangkan keadaan sosial dan corak budaya di dalamnya. Hubungan semantik. Tekankan makna keadaan sosial kepada peserta. Berinteraksi dengan sosial keadaan dan makna budaya.
Jenis-jenis domain yang berbeza: Domain rakyat (istilah mereka untuk domain), domain bercampur,
domain analitik (istilah penyelidik untuk domain).
• memilih hubungan semantik
• menyediakan lembaran analisis analisis domain
• pilih sampel nota medan (penyataan orang yang dikaji)
• mencari istilah yang luas dan sempit untuk menerangkan hubungan semantik
• merumuskan soalan mengenai hubungan tersebut
• proses ulang untuk hubungan semantik yang berbeza
• menyenaraikan semua domain yang ditemui.
10. Hermeneutical Analysis (hermeneutics = membuat makna teks bertulis) Max Van Manen
Tidak mencari makna objektif teks, tetapi makna teks untuk orang dalam keadaan. Cuba untuk membendung diri dalam analisis – beritahu cerita mereka, bukan milik anda. Gunakan kata-kata mereka, kurang tafsiran daripada pendekatan lain. Lapisan berbeza tafsiran teks. Pengetahuan dibina – kita membina makna teks (dari latar belakang dan situasi semasa – Pembinaan sosial kerana pengaruh orang lain – interaksiisme simbolik)
Gunakan konteks – masa dan tempat penulisan – untuk difahami. Apakah keadaan budaya?
Konteks sejarah. Maksudnya terletak di maksud / tujuan penulis, konteks, dan
pertemuan antara penulis dan pembaca – mencari tema dan berkaitan dengan konteks dialektik.
(Sesetengah kata niat penciptaan adalah mustahil untuk memastikan.) Video – mungkin perlu tahap analisis menengah. Dapatkan dengan orang lain yang menggunakan kaedah lain dan menganalisis nota lapangan mereka.
11. Analisis wacana (analisis linguistik aliran komunikasi berterusan) James Gee
Biasanya menggunakan pita supaya mereka boleh dimainkan dan diputar semula. Beberapa orang membincangkan, tidak individu secara khusus. Cari corak soalan, yang menguasai masa dan bagaimana,
corak interaksi lain.
Tentukan bagaimana makna tanda dan simbol dibina. Anggapkan makna adalah tidak wujud di dalamnya, yang bermaksud berasal dari hubungan dengan benda-benda lain. Kadang-kadang dibentangkan dengan penekanan postmodernis.
13. Analisis Kandungan (tidak begitu baik dengan video dan hanya kualitatif dalam pembangunan
kategori – terutamanya kuantitatif) (Mungkin dianggap sebagai bentuk tipologi khusus
analisis) R. P. Weber
Lihat dokumen, teks, atau ucapan untuk melihat apa tema muncul. Apa yang orang cakap
paling banyak? Lihat bagaimana tema berkaitan dengan satu sama lain. Cari penekanan laten, pandangan politik
penulis akhbar, yang tersirat atau melihat paras permukaan – penekanan yang terang-terangan.
Teori didorong – teori menentukan apa yang anda cari. Peraturan ditentukan untuk data
analisis. Peraturan standard analisis kandungan termasuk:
• Berapa besar data yang dianalisis pada satu masa (garis, ayat, frasa, a perenggan?) Harus menyatakan dan tinggal bersamanya.
• Apakah unit makna?, Kategori yang digunakan. Kategori mestilah:
1. Termasuk (semua contoh sesuai kategori)
2. Mutlak eksklusif
• Ditakrifkan dengan tepat: apakah harta benda
• Semua data sesuai dengan beberapa kategori (lengkap)Juga perhatikan konteks. Mula dengan membaca semua jalan, kemudian nyatakan peraturan. Boleh mempunyai
teori muncul, tetapi biasanya didorong oleh teori. Selepas menentukan kategori, lakukan pengiraan –
berapa kerap kategori berlaku. Kebanyakan kesusasteraan menekankan aspek kuantitatif.
Bermula dengan menganalisis artikel akhbar untuk bias – mengira perkara dalam cetakan. Sangat
berorientasikan cetak – bolehkah ia disesuaikan untuk visual dan lisan?.
14. Fenomenologi / Analisis Heuristik (penekanan fenomenologi – bagaimana individu
pengalaman dunia) Clark Moustakas
Menekankan makna idiosinkratik kepada individu, tidak membina banyak pembinaan. Sekali lagi, cubalah diri sendiri dan masuk ke dalam perspektif dan pengalaman orang lain. Menekankan kesan pengalaman penyelidikan ke atas pengalaman penyelidik-peribadi penyelidikan. Bagaimana ini mempengaruhi saya sebagai penyelidik. Sama seperti analisis hermeneutikal, tetapi lebih tertumpu pada pengalaman penyelidik. Ada yang menggunakan istilah ini “fenomenologi” untuk menggambarkan pengalaman penyelidik dan idea bahawa ini semua
penyelidikan adalah atau pernah dapat (lihat Lofland dan Lofland, ms 14).
15. Analisis Naratif (kajian ucapan individu) Catherine Reisman
Bertindih dengan pendekatan lain. (Adakah ia tersendiri?) Analisis wacana kelihatan interaksi, naratif lebih individu)
Kisahnya adalah apa yang orang berkongsi tentang diri sendiri. Apa yang anda pilih untuk memberitahu bingkai bagaimana anda akan dilihat. Sentiasa bandingkan idea tentang diri sendiri. Cenderung untuk mengelakkan mendedahkan negatif tentang diri sendiri. Mungkin autobiografi belajar dan membandingkannya.
• keadaan konteks
• plot utama dalam kisah ini mengenai diri sendiri
• tindakan asas.
Analisis naratif boleh melibatkan kajian kesusasteraan atau buku harian atau cerita rakyat.
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL