no comments

AMATI DAN SEMATKAN DI DADA MAKLUMAT INI !!! APA TERJADI SEBELUM DAN SELEPAS PENYERAHAN PRA VIVA…

Sebelum mengemukakan tesis akhir, semua pelajar PHD dikehendaki mengadakan pembentangan (Pre-Submission Viva), di mana mereka harus memberi persembahan secara formal kerja penyelidikan yang telah siap di mana tesis mereka adalah berdasarkan kepada panel pemeriksa dan kakitangan lain dan Pelajar PHD di universiti. Panel pemeriksa akan terdiri daripada semua ahli Jawatankuasa Tesis. Apabila perlu, penilai dalaman dan / atau penilai lain juga boleh dijemput untuk menyertai panel pemeriksa. Viva Pra Penyerahan dianjurkan oleh Fakulti Enroling dan dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Tesis. Satu salinan laporan akan diberikan kepada pelajar PHD oleh Pengerusi Jawatankuasa Skripsi sama ada dalam salinan asli atau salinan cetak.

 

Sebelum Viva Pra Penyerahan

Sebelum Viva Pra Penyerahan boleh dijalankan, Pengerusi Jawatankuasa Tesis perlu mengemukakan tesis akhir kepada Penilai Dalaman untuk semakan. Penilai Dalaman (penilai dalaman) akan diberikan sebulan untuk menyelesaikan proses semakan. Sekali penilai Dalaman telah menyelesaikan proses semakan, Penilaian Tesis Akhir oleh Penilai Dalaman: Laporan Penyerahan Pra Penyampaian mesti disediakan dan diberikan kepada Pengerusi Jawatankuasa Skripsi. Jika laporan yang diterima memuaskan, Pengerusi Jawatankuasa Skripsi boleh meminta kelulusan daripada Pengerusi Sekolah Siswazah untuk menganjurkan Viva Pra Penyerahan untuk Pelajar PHD. Sekiranya penilai dalaman mengesyorkan bahawa pelajar PHD perlu menghantar semula cadangan projek yang disemak, maka pelajar PHD perlu mengemukakan kepada Pengerusi dalam tempoh yang dipersetujui.

Jawatankuasa tesis perlu membincangkan tarikh pembentangan pencalonan. Setelah diputuskan, penyelia utama perlu menghubungi Sekolah Siswazah dan mendapatkan kelulusan daripada Pengerusi Jawatankuasa Siswazah.  Kelulusan akan berdasarkan :

  • Jaminan dari jawatankuasa tesis bahawa tesis ini dalam keadaan terbaik dan memuaskan dalam bidang akademik dan oleh itu bersedia untuk Viva Pra-Penyerahan.
  • Tempoh iklan yang sesuai untuk pembentangan, yang sekurang-kurangnya satu minggu.
  • Sekurang-kurangnya 50% ahli staf akademik fakulti / jabatan tuan rumah akan hadir.

 

Viva Pra Penyerahan

Selepas Viva Pra Penyerahan, panel pemeriksa akan menentukan sama ada pelajar PHD boleh meneruskan penyerahan tesis akhir atau mengesyorkan agar tesis akhir disemak semula sebelum penyerahan. Hanya dalam keadaan yang luar biasa bahawa Viva Pra Penyerahan yang kedua diperlukan daripada pelajar PHD. Pengerusi Jawatankuasa Skripsi perlu menyediakan laporan Pra-Penyerahan Viva dan diserahkan kepada Sekolah Siswazah.

Pengerusi Sekolah Siswazah, apabila dimaklumkan tentang keputusan yang dibuat oleh panel pemeriksa, akan memberikan kelulusan rasmi secara bertulis kepada pelajar PHD untuk mengemukakan tesis.

SUMBER : gradschool.curtin.edu.my

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL