no comments

Adakah PLS sesuai untuk Penyelidikan atau Penyelidikan Tahap Awal?

PLS terutamanya bertujuan untuk konteks penyelidikan yang serentak dengan data yang kaya dan teori-skeletal. Bangunan model kemudian merupakan proses evolusi, dialog antara penyiasat dan komputer. Dalam proses ini, model mengekstrak pengetahuan baru dari data, dengan itu meletakkan daging pada tulang teoritis. Pada setiap langkah PLS terletak kandungan dengan konsistensi yang tidak diketahui. Apabila model berkembang, mungkin sesuai untuk mencuba estimasi ML dengan aspirasi yang lebih tinggi dari ketepatan optimum. (Lohmöller & Wold, 1980, ms 1)

Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Jadual 5, Wold menegaskan proses berorientasikan penemuan ini sepanjang fasa perkembangan PLS (mis., Wold, 1974, 1979, 1980, 1982, 1985). Daripada membuat priori kepada model tertentu, dia membayangkan seorang penyelidik menganggarkan pelbagai model semasa mempelajari sesuatu mengenai data dan mengenai fenomena yang mendasari data (Rigdon, 2013). Oleh itu, sifat penerokaan PLS pastinya tidak ada “legenda bandar” tetapi salah satu daya penggerak pembangunan PLS Wold.14

Walaupun pemula kaedah PLS menekankan watak penerokaan, ini biasanya tidak berlaku dengan penyelidik yang digunakan. Kajian kesusasteraan menunjukkan bahawa hanya 43 daripada 306 artikel (14.05%) yang diterbitkan dalam pemasaran, pengurusan strategik, dan sistem maklumat literatur yang disebut “penjelajahan” sebagai rasional untuk menggunakan PLS (Rambut, Sarstedt, Pieper, et al., 2012; , Ringle, et al, 2012; Ringle et al, 2012). Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana kecenderungan akademik yang memihak kepada penemuan yang dibentangkan dalam istilah pengesahan (Greenwald, Pratkanis, Leippe, & Baumgardner, 1986; Rigdon, 2013). Malah, pemerhatian ini juga memegang SEM berasaskan kovarians, yang secara tradisional dilihat sebagai alat pengesahan. Walau bagaimanapun, penggunaannya sebenarnya jauh daripada itu kerana para penyelidik secara rutin terlibat dalam carian spesifikasi apabila pameran hipotesis awalnya tidak sesuai. Menariknya, ini lebih kerap peraturan daripada pengecualian (mis., Cliff, 1983; Sarstedt et al., Dalam akhbar). Tetapi PLS mempunyai syarat-syarat yang diperlukan untuk pemodelan penerokaan.

Bertentangan dengan pandangan pemula PLS, R & E berhujah bahawa ia tidak, terutamanya kerana PLS tidak boleh digunakan untuk mengesahkan model. R & E menyatakan bahawa manakala SEM berasaskan kovarians dapat mengesan kedua-dua parameter yang lebih besar (dengan menilai kepentingan pekali jalan) dan ketiadaan parameter (menggunakan indeks pengubahsuaian), PLS dapat mengesan hanya overparameterization. Berdasarkan pemerhatian ini, mereka menyimpulkan bahawa PLS tidak sesuai untuk tujuan penerokaan. Kami tidak bersetuju dengan kesimpulan ini kerana tiga sebab. Pertama, R & E mengabaikan pilihan pemodelan yang jelas: memulakan analisis penerokaan dengan kemungkinan model yang terlalu berukuran atau bahkan tepu dan menjatuhkan laluan yang tidak penting. Kedua, sebagai jawapan kami kepada Critique 3, PLS pastinya boleh digunakan untuk mengesahkan model, dan sekurang-kurangnya dua kriteria model keseluruhan dapat mengesan underparameterization: (a) tepat dan (b) SRMR. Ketiga, R & E gagal menunjukkan secara empiris bahawa SEM berasaskan kovarians lebih baik daripada PLS dalam mencari model sebenar. Memandangkan prestasi spesifikasi SEM yang berasaskan kovarians (contohnya, Heene, Hilbert, Freudenthaler, & Bühner, 2012; Homburg & Dobratz, 1992), kepercayaan buta dalam keupayaan penerokaan SEM berasaskan kovarians nampak baik tidak bijak dan tidak wajar.

Kegagalan R & E untuk membedakan dengan jelas antara model faktor umum dan model faktor komposit juga mempunyai akibat untuk kesimpulannya berkenaan dengan kecukupan PLS untuk penyelidikan penerokaan. Disebabkan pematuhan buta terhadap model faktor yang sama, R & E menafsirkan Lohmöller: “Analisis yang diasumsikan oleh Lohmöller, tidak secara logiknya tersirat atau tidak betul, adalah PLS sesuai apabila penyelidik tidak pasti bahawa model itu betul. Lohmöller [menyiratkan] bahawa istilah explorative merujuk kepada situasi di mana model mungkin salah “(ms 442). Sekiranya perkara itu benar-benar cara ini, R & E akan dibenarkan kerana ketiadaan model tidak dapat diperbetulkan dengan memilih satu teknik penganggaran berbanding yang lain (Henseler, 2012). Malangnya, R & E mengabaikan fakta bahawa Lohmöller tidak merujuk kepada model (seolah-olah hanya terdapat satu model), tetapi kepada model faktor biasa. Kami telah menunjukkan bahawa model faktor komposit adalah model kurang ketat daripada model faktor biasa. Oleh itu, tanggapan Lohmöller bahawa model faktor komposit (seperti yang dianggarkan oleh PLS) adalah sesuai apabila penyelidik tidak pasti bahawa model faktor yang sama betul mempunyai merit jelas. Begitu juga, seseorang harus memahami penggunaan istilah explorative Lohmöller: Pemodelan jalur pembolehubah laten eksplorasi merujuk kepada situasi di mana model faktor umum mungkin salah.

R & E juga membincangkan dikotomi model yang betul berbanding yang salah tanpa mengakui bahawa model boleh salah di sesetengah bahagian sahaja. Terutama dalam fasa penyelidikan awal, sukar untuk memastikan semua subparts model sepenuhnya betul. Pendekatan lengkap maklumat sering menderita dalam keadaan sedemikian kerana model ketiadaan salah dalam model sebilangan model boleh memberi kesan buruk kepada model lain (Antonakis, Bendahan, Jacquart, & Lalive, 2010). Sebaliknya, kaedah maklumat yang terhad adalah lebih kuat untuk mengelakkan penglihatan dan oleh itu berguna untuk analisis model yang dirumuskan pada mulanya tetapi model yang tidak dijelaskan (Gerbing & Hamilton, 1994). Akibatnya, terdapat sebab-sebab yang baik untuk memilih PLS sebagai pendekatan maklumat terhad mengenai pendekatan maklumat penuh apabila ketepatan semua bahagian model tidak dapat dipastikan

Oleh kerana PLS menganggarkan model yang lebih umum daripada SEM berasaskan kovarians dan kurang dipengaruhi oleh model yang salah dalam beberapa subparts model, ia adalah alat yang sesuai untuk penyelidikan penerokaan. Kami menyimpulkan bahawa PLS boleh menjadi alat yang berguna untuk penyelidikan penerokaan.

Sumber : Sagepub

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL