no comments

7 Langkah untuk reka bentuk soal selidik yang berjaya – Mula pada akhir

Merancang soal selidik tinjauan kesihatan sama ada untuk mengukur kepuasan pesakit atau pengalaman pesakit adalah lebih daripada sekadar menulis beberapa soalan yang mengharapkan pesakit memahaminya dan memberikan jawapan yang boleh dipercayai dan sah. Merancang kepuasan pesakit atau pengalaman soal selidik melibatkan memulakan hubungan dengan pesakit yang merangsang minat mereka dan mendorong mereka untuk memberikan jawapan yang terbaik. Ia juga mengetahui apa soalan penyelidikan anda.

Mengumpul maklumat menggunakan soal selidik tinjauan untuk mengukur kepuasan pesakit, pengalaman dan kesihatan kini menjadi amalan biasa. Terdapat pelbagai jenis soal selidik yang boleh digunakan. Soal selidik soal selidik cara apa pun digunakan dan untuk apa jua tujuan, peraturan reka bentuk yang sama hendaklah terpakai dalam pembinaan mereka untuk memastikan bahawa mereka sesuai untuk kegunaan yang dimaksudkan dan menyediakan data yang boleh dipercayai dan sah.

Soal selidik kaji selidik pesakit yang direka dengan sedikit pemikiran akan membawa kepada pengumpulan maklumat yang tidak boleh dipercayai dan tidak sah.

1-Siapakah panduan ini?
Untuk profesional, pakar klinik dan penyelidik yang memerlukan maklumat mengenai kepuasan, kesihatan dan pengalaman pesakit, pilihan dan penggunaan soal selidik yang direka bentuk dan disahkan adalah penting.

2-Bagaimana panduan ini dapat membantu anda
Dengan menggunakan 7 langkah anda akan memastikan bahawa soal selidik kaji selidik kesihatan anda akan direka berdasarkan prinsip reka bentuk soal selidik yang pertama dan dengan perancangan yang betul anda akan mempunyai keyakinan yang lebih tinggi terhadap kualiti maklumat yang dikumpulkan.

3-MULAI PADA AKHIR

Matlamat tinjauan kesihatan akan memberi asas yang penting untuk struktur soal selidik kaji selidik dan membangunkan kandungan untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk menangani matlamat kajian tersebut. kepuasan pesakit atau pengalaman titik sentuhan yang berbeza dari perjalanan pesakit, akses kepada rawatan dan sebagainya.

Tanpa matlamat yang jelas untuk tujuan kaji selidik itu tidak mungkin untuk mengenal pasti apa maklumat yang diperlukan dan bagaimana ini akan diuruskan.

Menjahit kandungan untuk memenuhi matlamat dan objektif kaji selidik kesihatan secara idealnya meliputi kedua-dua kajian komprehensif mengenai kesusasteraan dan pengusahaan kajian kualitatif berskala kecil untuk mengenal pasti pelbagai tingkah laku, sikap dan isu yang berkaitan dengan objektif tinjauan. Semakan kesusasteraan akan memberikan maklumat tentang apa-apa kajian lain yang telah dilakukan pada topik, keadaan pengetahuan semasa di kawasan tersebut, membantu membina atau memperluaskan kerja semasa, mengenalpasti kaedah pengumpulan data, dan menyerlahkan kandungan soal selidik yang sedia ada dan mana-mana masalah berpengalaman yang boleh menjadi panduan untuk anda.

4-Mendapatkan input responden

Ini adalah bahagian penting dalam reka bentuk soal selidik kaji selidik untuk memastikan bahawa kandungannya adalah berdasarkan matlamat dan objektif tinjauan kesihatan dan pentingnya pengalaman, pandangan dan tingkah laku responden anda. Ini boleh dicapai melalui penyelidikan kualitatif berskala kecil yang melibatkan 6-12 terbuka -Bawangan wawancara dengan responden yang dipilih dari kumpulan target anda dalam kombinasi dengan kajian literatur. Temubual perlu menjadi tidak berat sebelah dan responden harus disiasat dan bukannya diminta. Panduan topik boleh digunakan yang menyenaraikan pelbagai bidang yang perlu anda capai. Perhatikan ini hanya panduan dan temu duga tidak boleh mengambil format sesi soalan dan jawapan. Di sini kita mencari respons terbuka dan bebas dari responden.

5-Bagaimana anda akan mengumpul maklumat?

Keputusan utama pada peringkat ini ialah memilih jenis soal selidik yang akan anda gunakan untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan. Jenis soal selidik boleh didefinisikan secara meluas sebagai

1. Penyiapan sendiri

2. Penemuduga yang ditadbir

6-Soal selidik sendiri

Soal selidik tinjauan kesihatan lengkap diselesaikan secara bertulis oleh responden. Penggunaan soal selidik diri yang paling biasa adalah penghantaran dan kembalian melalui pos. Walau bagaimanapun, mereka juga boleh disiapkan dengan kehadiran penyelidik (penyiapan sendiri diselia), yang boleh memberikan bantuan dan menyemak soal selidik untuk kesempurnaan.

Soal selidik diri siap menawarkan kos rendah berbanding dengan kaedah lain, liputan potensi populasi tersebar luas dan liputan yang lebih meluas dalam populasi kajian. Mereka mengelakkan kemungkinan bias pewawancara, walaupun kelemahan dalam reka bentuk dan kata-kata masih boleh membawa kepada laporan yang berat sebelah. Walau bagaimanapun, soal selidik diri telah berpotensi untuk kadar tindak balas yang rendah; memerlukan tahap celik huruf untuk menyelesaikan soal selidik serta ketersediaan senarai tepat atau bingkai persampelan untuk memilih sampel responden. Soal selidik lengkap adalah sesuai untuk topik yang kurang kompleks dan perlu mudah dilengkapkan tanpa bantuan. Secara amnya mencadangkan bahawa soal selidik diri siap dibina lebih pendek daripada yang ditadbir semasa temu duga dan mengandungi kebanyakan soalan tertutup yang ditutup. Mereka kurang sesuai untuk merekodkan data terbuka, persoalan rumit dan corak skip persoalan (di mana jawapan kepada satu soalan menentukan yang mana soalan berikutnya dijawab).

7-Soal selidik yang dikendalikan oleh pewawancara

Dengan soal selidik kaji selidik yang dipertanggungjawabkan, setiap responden diminta soalan yang sama oleh pewawancara, dengan cara yang sama, untuk menghapuskan sejauh mana sebarang berat sebelah. Kelebihan mod pentadbiran ini termasuk pengumpulan data yang lebih terperinci dan rumit, kemungkinan untuk memperjelas salah faham dan peluang bagi pewawancara untuk menyiasat maklumat tambahan. Soalan akhir terbuka boleh digunakan, sebagai tambahan kepada soalan penapis dan corak skip soalan yang kompleks. Rakaman maklumat dilakukan oleh pewawancara, jadi tidak bergantung pada tahap literasi responden.

Soal selidik yang dikendalikan oleh pewawancara secara amnya lebih mahal dan sumber yang memerlukan daripada soal selidik diri, kerana penemuduga sering perlu dilatih dan pentadbirannya mungkin melibatkan perjalanan. Mereka juga boleh memakan masa yang lebih lama. Ciri peribadi pewawancara – mis. umur, kelas, jantina, bangsa, tahap pengalaman – boleh memberi kesan kepada kadar tindak balas dan sifat tindak balas. Pewawancara juga boleh memperkenalkan ralat rawak dan sistematik, mis. dalam rakaman jawapan, dengan menukar kata-kata soalan atau oleh rakaman selektif jawapan dan perbezaan antara penyelidik.

Sekali kita mempunyai:

  • menubuhkan matlamat dan objektif kajian.
  • mendapat gambaran tentang isu-isu yang berkaitan dengan responden yang sesuai dengan matlamat dan objektif tinjauan
  • Memilih kaedah mengutip maklumat itu sendiri, pentadbir sendiri, pewawancara yang ditadbir …

… kita boleh bergerak ke langkah seterusnya untuk membangun struktur soal selidik. Ini melibatkan penyenaraian dan memerintahkan bidang topik dan pemboleh ubah untuk diukur, dan hubungan mereka dengan pembolehubah lain yang dikenal pasti dari kajian literatur dan wawancara dengan responden yang mungkin perlu dimasukkan dalam soal selidik.

Tetapi ingat:

Nilai praktikal soal selidik bergantung kepada kebolehpercayaan dan kesahihan maklumat yang dikumpulkannya. Kebolehpercayaan merujuk kepada seberapa baik data yang dikumpul dengan menggunakan soal selidik boleh diterbitkan semula. Kebenaran adalah sejauh mana soal selidik mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur.

Tanpa kebolehpercayaan dan kesahan tiada jumlah manipulasi statistik akan memberi anda maklumat berguna

SUMBER: The Patients Outcomes Blog

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL