no comments

6 petua untuk menulis kajian literatur yang mengagumkan !!!

  1. Tentukan istilah utama atau baru

Pada permulaan kajian literatur anda adalah idea yang baik untuk memasukkan takrif sebarang istilah baru atau utama. Jangan gunakan kamus, gunakan takrif akademik atau berasaskan industri dari sumber yang boleh dipercayai.

  1. Mempunyai rangka kerja konsep yang jelas

Kenal pasti konsep utama yang anda akan tengok dalam semakan literatur anda. “Rangka konseptual menerangkan, baik secara grafik atau dalam bentuk naratif, perkara utama yang perlu dipelajari – faktor utama, konstruk atau pemboleh ubah – dan hubungan yang diandaikan di antara mereka.” Rangka konseptual anda mungkin berasaskan konsep atau teori yang luas atau dapat dilihat pada bidang yang lebih spesifik. Sebagai contoh, seorang pelajar saya memilih untuk melakukan projek penyelidikan pengurusan penerbangannya terhadap penerimaan awam pesawat perintis dalam penerbangan komersial. Untuk melakukan ini, beliau melihat konsep persepsi yang luas (cara penumpang melihat pesawat tanpa juruterbang) dan motivasi (sama ada penumpang akan membeli tiket untuk penerbangan yang dikendalikan oleh pesawat tanpa juruterbang). Beliau dapat menggunakan teori umum dalam bidang ini untuk projek penyelidikan khususnya. Beliau juga melihat konsep automasi dalam pengangkutan, membolehkan beliau menilai bidang seperti drone tentera, kereta tanpa pemandu dan kereta automatik.

  1. Kritikan sumber yang digunakan

Adalah penting anda menggunakan sumber yang boleh dipercayai sepanjang tinjauan literatur anda. Anda juga harus merujuk kepada pelbagai sumber. Ini mungkin termasuk kertas akademik, buku, laman web, laporan Kerajaan, persembahan persidangan dan banyak lagi.

Di samping mengkaji apa yang dikatakan dalam kesusasteraan, anda juga harus membayar rujukan kepada sumber yang digunakan. Adakah ia ketinggalan zaman? Adakah ia dari penulis yang boleh dipercayai? Bolehkah penulis menjadi berat sebelah dalam apa cara? Idealnya jika bukan sumber yang paling dipercayai, anda tidak menggunakannya. Tetapi ada kalanya tidak ada alternatif. Jika ini berlaku maka anda harus secara kritis merenungkan mengapa sumber itu mungkin tidak sempurna, membenarkan mengapa ia perlu dimasukkan dalam semakan literatur anda.

  1. Membangunkan hujah analitik dan kritikal

Ramai pelajar jatuh kerana mereka memberikan laporan deskriptif tentang isu ini di dalam kajian literatur mereka. Ini tidak betul.

Anda perlu menghasilkan argumen analitis dan kritikal. Bercakap tentang cara mereka bahawa pengarang berbeza mungkin mengatakan perkara yang berbeza. Mungkin perkara telah berubah dari masa ke masa. Mungkin beberapa data lebih kredibel daripada yang lain. Mungkin anda melihat beberapa contoh kajian kes dengan penemuan bertentangan. Pikirkan secara kritis. Inilah caranya anda mendapat markah terbaik untuk kajian literatur anda.

  1. Ketahui jurang dalam penyelidikan

Anda mungkin memilih topik projek penyelidikan anda berdasarkan fakta bahawa terdapat sedikit penyelidikan yang ada di kawasan tersebut. Jika ada jurang dalam pengetahuan maka anda harus mengalaminya.

Sebagai contoh, semasa memeriksa penerimaan awam pesawat tanpa pesawat, pelajar mendapati bahawa terdapat sedikit kajian di kawasan ini. Terdapat beberapa kajian kritikal mengenai kereta tanpa pemandu. Beliau menggunakan kesusasteraan ini untuk menangani isu yang lebih luas dalam kajian literaturnya dan kemudian dapat menggunakannya untuk hasil sendiri untuk menghasilkan bab perbincangan yang kuat.

  1. Pastikan ia relevan

Seperti yang saya jelaskan dalam jawatan saya ‘Bagaimana untuk menyusun projek penyelidikan’, semua bab perlu mengalir dan disepadukan. Salah satu kesilapan terbesar yang anda boleh buat ialah menulis kajian literatur secara berasingan.

Betul dari awal, fikirkan tentang apa yang diharapkan hasil penyelidikan dan penemuan anda. Untuk dapat membawa kesusasteraan dan penemuan bersama dalam bab perbincangan perlu ada korelasi antara kedua-duanya. Oleh itu, kandungan kajian literatur anda hendaklah memaklumkan pengumpulan data anda (skrip tinjauan atau wawancara). Ini akan membolehkan anda mengumpul data yang berkahwin dengan kesusasteraan anda.

 

SUMBER : www.lifeasabutterfly.com/awesome-literature-review-6-tips

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL