no comments

5 Tip yang Berkesan Dalam Menulis Problem Statement (Penyataan Masalah).

5 Tip yang Berkesan Dalam Menulis Problem Statement (Penyataan Masalah).

Tip 1 : Nyatakan visi anda.
Dalam usaha untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan apabila menyelesaikan masalah ini, ia adalah penting untuk memahami wawasan. Pastikan anda memasukkan manfaat menyelesaikan masalah tersebut. Ambil masa untuk menulis penyataan anda dengan jelas dan tepat.

 

Tip 2: Nyatakan Penyataan Masalah yang dikenalpasti.
Menulis kenyataan isu yang menerangkan masalah dan mengapa penyelesaian masalah adalah penting. Kenyataan dua hukuman hanya menerangkan masalah-masalah yang anda hadapi dan isu-isu tertentu yang berkaitan dengan masalah ini.

 

 

 

Tip 3: Menyusun Kaedah Anda.
Penulisan daripada kaedah yang anda rancang untuk menggunakan dalam  menyelesaikan masalah ini ialah bahagian yang penting dalam menulis daripada penyataan masalah anda. Ia adalah melalui kaedah anda sendiri bahawa anda berikan langkah-langkah yang anda akan ambil dalam menyelesaikan masalah tertentu.

 

Tip 4: Guna Ayat Tanda Soal. (5W)
Fikirkan semasa anda berada di sekolah gred dan anda akan ingat bagaimana guru Bahasa Inggeris anda mungkin mengajar kamu tentang lima “Ws” – siapa, apa, di mana, bila, dan mengapa – soalan yang anda perlu menjawab semasa menulis esei. Seperti yang anda meneruskan untuk menulis penyataan masalah anda, anda perlu menggunakan 5 W dan menjawab mereka semua soalan tersebut.

 

Tip 5: Skop Objektif dan Dokumen.

Maksud yang dinyatakan memerlukan skop objektif yang jelas, agar anda dapat membuat dokumen dengan tersusun rapi dan dapat difahami oleh individu yang membaca dokumen tersebut. Untuk memahami setiap perkara yang dibuat memerlukan anda berfikir secara kreatif dan inovasi mengikut bidang yang dikaji.

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL