no comments

5 Langkah Utama Dalam Menganalisis Data kualitatif Yang Sering Diikuti.

Berikut adalah lima langkah utama yang sering diikuti dalam analisis data kualitatif.

  1. Membiasakan data dengan sentiasa membaca . Penyelidik perlu membaca dan membaca semula data, menuliskan kesannya, mencari makna dan menentukan nilai data mana yang berharga.
  2. Tumpukan kepada analisis. Dalam langkah ini, para penyelidik mengenal pasti soalan-soalan utama yang mereka mahu menjawab melalui analisis. Satu pendekatan adalah untuk menumpukan analisis terhadap jawapan kepada soalan atau topik tertentu, mengikut tempoh masa, atau peristiwa. Satu lagi cara untuk menumpukan analisis adalah untuk memeriksa data yang berkaitan dengan kes, individu, atau kumpulan tertentu.
  3. Mengkategorikan data dan membuat rangka kerja. Ini sering dirujuk sebagai pengekodan atau mengindeks data. menyelidik bermula dengan mengenal pasti tema atau pola yang termasuk daripada idea, konsep, tingkah laku, interaksi, frasa dan sebagainya. Satu “kod” kemudiannya dijadikan kepada sekeping data tersebut dalam usaha untuk melabelkan data dan menjadikannya lebih mudah untuk mengatur dan mengambil semula. Pelan pengekodan membantu menyediakan rangka kerja yang akan menyusun struktur, label dan menentukan data. Rangka kerja ini boleh dijelaskan dan dipandu oleh soalan penyelidikan. Rangka kerja ini juga boleh menjadi penerokaan di mana analisis ini dipandukan oleh data yang dikumpulkan.
  4. Mengenal pasti corak dan buat sambungan. Penyelidik mesti tahu sekarang mengenal pasti tema, mencari kepentingan relatif respons yang diterima, mengenal pasti hubungan antara tema atau set data, dan cuba mencari penjelasan daripada data. Perisian QDA dapat membantu dalam mengatur data, memberikan pengekodan dan mencari sambungan.
  5. Menerangkan data dan menerangkan dapatan. Selepas daripada tema, pola, hubungan dan hubungan yang dapat dikenalpasti, penyelidik mesti melampirkan makna dan kepentingnya kepada data. Ia boleh membantu proses ini untuk membangunkan senarai idea utama, membuat diagram, atau menggunakan model untuk menerangkan hasil penemuan. Adalah penting untuk diingatkan bahawa, data kualitatif tidak memberi pinjaman kepada generalisasi melintasi populasi.
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL