no comments

4 Kesilapan atau Kesilapan Biasa dalam Penyelidikan Ukur(SURVEY)

Tutorial Penyelidikan ~ Empat kesilapan yang sering ditemui dalam penyelidikan kaji selidik adalah populasi, persampelan, pengukuran dan bukan tindak balas.

Kesilapan atau kesilapan, sentiasa mempunyai potensi untuk muncul dalam sebarang penyelidikan dalam kes ini adalah reka bentuk tinjauan. Disebut ralat kerana faktor-faktor ini dapat mengurangkan ketepatan dan tahap keyakinan.

Dalam kes konteks ini tidak boleh ditafsirkan sebagai “cuai”. Kesilapan dalam kajian adalah sumber ketidakpastian baik dalam anggaran data dan kesimpulan mengenai hasil.

Kesilapan mesti dihapuskan, tetapi tidak selalu dihapuskan. Keupayaan penyelidik untuk membuat kesimpulan dengan tepat untuk populasi yang lebih besar supaya kesilapan kajian salah satu kunci kepada kualiti.

Tujuan tinjauan adalah kesimpulan kepada populasi yang lebih besar. Penilaian kualiti biasanya mencerminkan tahap kejayaan dalam usaha itu. Penyelidik harus terus mengekalkan apabila mereka bentuk, menjalankan untuk mentafsir keputusan.

Berikut adalah empat bentuk kesilapan yang paling biasa dalam penyelidikan tinjauan:

  1. Populasi palsu

Populasi palsu berlaku apabila penyelidik memilih populasi yang tidak sesuai untuk menyediakan data. Ini berlaku kerana andaian asas penyelidik dalam merancang statistik merindui fakta-fakta.

Contoh:

Pengeluar menjalankan kaji selidik kepada suri rumah kerana mereka lebih mudah untuk dihubungi dan menganggap mereka memutuskan apa yang hendak dibeli dan juga membuat pembelian sebenar.

Dalam situasi ini, seringkali spesifikasi penduduk menyebabkan kesilapan. Suami boleh membeli sebahagian daripada item yang berkaitan dan mempunyai kesan langsung dan tidak langsung yang signifikan terhadap apa yang dibeli.

  1. Sampling yang salah

Kesilapan pensampelan yang paling biasa dalam tinjauan. Kesalahan pensampelan pada asasnya adalah sejauh mana anggapan teknik pensampelan tidak sepadan dengan fakta sebenar dalam populasi yang dikehendaki.

Pensampelan salah berlaku apabila kaedah kebarangkalian yang digunakan tidak mewakili populasi disebabkan oleh sumber homogeniti. Malangnya sesetengah unsur pensampelan yang salah tidak dapat dielakkan supaya ia diberi nota khas.

Penyelidik mesti mengetahui tahap ketidakpastian sampel, bahkan pemahaman asas atau sekurang-kurangnya kesedaran mengenai “margin of error” rujukan ketika melaporkan hasil analisis tinjauan.

Contoh:

Kami mengumpul sampel rawak sebanyak 100 responden daripada populasi dewasa untuk mengukur keutamaan keputusan pembelian. Selepas analisis didapati bahawa 70 peratus daripada responden adalah wanita.

Sampel ini tidak akan mewakili penduduk dewasa umum. Keutamaan keputusan pembelian oleh wanita menghalang ketepatan dalam ekstrapolasi kepada penduduk dewasa umum.

  1. Pengukuran tidak betul

Kesalahan pengukuran sangat biasa. Kesalahan pengukuran adalah sejauh mana anggapan statistik digunakan dalam mengumpul data yang tidak serasi dan sistem skala tidak sempurna.

Oleh itu, kesilapan pengukuran timbul dengan proses pengukuran itu sendiri yang menyebabkan jurang antara maklumat yang dijana dan maklumat yang dikehendaki oleh penyelid

  1. Tidak Bertanggungjawab

Kesalahan bukan tindak balas adalah berat sebelah kesimpulan yang disebabkan oleh skop bekalan data dan jurang perkaitan yang berkaitan dengan masa atau momen yang berubah.

 

SUMBER: https://tu.laporanpenelitian.com/2016/02/88.html

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL