no comments

4 Elemen Utama Dalam Penyediaan Kertas Kerja

Nota Editor: Artikel ini telah dikongsikan oleh Dr.Othman Talib mengenai 4 element utama dalam penyediaan kertas kerja.

1-Pertama:

-Kertas kerja sifatnya draft, dan draft sifatnya sangat flexible kertas kerja yang anda tulis hendaklah tebal,  dan apabila kertas kerja semakin tebal pasti anda akan bertambah pening dan runsing sudah tentu anda akan hilang fokus kepada isi utama, berbanding isu-isu remeh- temeh dalam penulisan kertas kerja anda.

2-Kedua:

Landmark jika anda ingin melukis peta menuju ke suatu destinasi baru yang kompleks, maka langkah pertama adalah meneliti dan cuba mendapatkan gambaran menyeluruh kawasan yang bakal dilalui dengan mencari landmark, seperti bangunan utama, bukannya seperti gerai-gerai kecil tepi jalan. Dan langkah seterusnya anda harus membuat lakaran ringkas untuk  semua landmarks yang utama, supaya mudah untuk bagi seseorang yang  sudah “expert” untuk memberikan justifikasi laluan yang anda sudah lakar tersebut menepati destinasi. Jikalau anda cuba melakarkan dengan detail, bukan sahaja masa terbuang, ataupun confius malah sukar pula untuk dibaca dan disemak oleh orang yang lebih arif tentag perkara ini. Dan anda harus percaya, keghairahan menyiapkan proposal yang tebal dan detail, ada kalanya membawa natijah yang negatif.

1. Pelajar banyak membuang  masa dengan asyik sibuk menulis, edit, dan tulis sehingga hilang fokus kepada memahami landmark utama kajian.

2. Supervisor anda mungkin hanya sempat menyingkap sepintas lalu elemen dalam  penyedian kertas kerja yang mungkin bukan landmark utama kajian pelajar.

3-Ketiga:

Terdapat empat elemen utama kertas kerja:

– Element- 1 

-Memastikan masalah yang dikemukakan oleh pelajar adalah ‘researchable’ dengan mempunyai element ‘contribution to knowledge‘ yang novel dan signifikan untuk dibaca dan dikongsi dengan scholar community dalam bidang kajian. Seterunya masalah kajian yang perlu diutamakan, dibahas dan dibincang dari  awal semester lagi untuk membantu pelajar mengenalpasti element tersebut dari pembacaan yang mendalam dan menyeluruh. Dan anda harus bincangkan maksud masalah, “novelty”, “significant”, “contribution to knowledge”  dengan sejelas-jelasnya dan difahami oleh semua pelajar supaya elemen ini dapat dikenalpasti kerana inilah element diperlukan dalam penulisan tesis dan penyelidikan, serta publication.

Element- 2

– Anda perlu mengenal pasti “theory” yang appropriate dari literature masalah supaya pemilihan variable / parameter yang juga appropriate untuk kajian.

Element- 3

-Mengenalpasti “approach” kajian samada kualiti atau kuantiti atau mixed. Nature masalah dan teori akan menentukan approach yang sesuai. Di mana semua kajian mesti dibuat secara kuantiti termasuklah kajian phenomenology seperti penceraian, masalah rumah tangga, study cases kerana supervisor hanya tahunya SPSS sahaja.  Kerana approach ini juga memerlukan pelajar dapat kenal pasti sample kajian dan instrument dari sumber literature riview.

Element -4

-Perkara penting anda harus mengenalpasti ‘analisis data’ yang bakal digunakan. Pelajar perlu mengetahui ‘by hook or by crook‘ dapatan yang bakal dikumpul dengan instrument. Sekurang-kurangnya pelajar boleh menyebut contohnya ‘Kajian ini akan menggunakan MANOVA kerana melibatkan lebih dari satu DV  atau “Kajian ini akan menggunakan CFA untuk mendapatkan construct validity qnaire” dan lain-lain. Pelajar mungkin belum lagi mendalami setiap analisis data, tetapi mesti memahami secara umum apa yang bakal dilakukan.

Element-5

-Kertas kerja yang bertulis hanyalah syarat sahaja. Jika ‘supervisee’ dapat menjelaskan 4 element / landmarks di atas dengan baik dan yakin , satu kertas kerja perlu ada 10 muka surat  dan sudah memadai untuk dibentangkan,  di samping itu juga mudah untuk disemak dan dibaca oleh penyelia berbanding dengan kertas kerja 100 muka surat bukan sahaja lebih banyak merapu tanpa makna kepada pelajar, tetapi juga mengambil masa pelajar yang panjang untuk menyiapkannya. Lebih sedih  lagi, kertas kerja ditebal-tebalkan hanya untuk memuaskan nafsu “lagi tebal bagi baik” sedang hakikatnya terbalik.

Element-6

-Akhir sekali perkara ini tidak boleh hanya dipandang ringan dan dibiarkan begitu  sahaja, kerana perkara ini adalah sangat penting dalam menyediakan sesuatu  kertas kerja untuk dilakukan dan sentiasa fokus melakukannya.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL