no comments

Variasi Format dalam SPSS Syntax

Terdapat arahan sintaks untuk melakukan semua definisi pembolehubah yang biasanya anda isi dalam tetingkap “Variable View”. Tetapi tidak ada butang Paste di sana, jadi anda perlu tahu bagaimana menulis sintaks dari awal.

Saya dapati definisi tiga variabel yang saya gunakan menentukan kod Variabel, Label Nilai dan Kod Data Hilang. Sintaks ini mudah dan logik untuk ketiga-tiga, jadi saya akan memberi anda kod asas, yang boleh anda simpan dan edit seperti yang anda perlukan.

Untuk data yang ditetapkan dengan pembolehubah Jantina, Asap, dan Latihan, dengan definisi berikut:

Jantina: 0 = Lelaki, 1 = Perempuan
Asap: 1 = Tidak pernah 2 = Kadang-kadang 3 = Harian
Latihan: 1 = Tidak pernah 2 = Kadang-kadang 3 = Harian

Bagi ketiga-tiga pembolehubah, 999 = nilai hilang yang ditakrifkan pengguna

Kita boleh menggunakan kod berikut untuk memberikan label pemboleh ubah deskriptif, mengkodekan label nilai, dan menentukan data yang hilang:

LABEL VARIABLE
Gender ‘Peserta Gender’
SMOKE ‘Adakah Pesakit Pernah Rokok Asap?’
LAKU ‘Berapa Sering Latihan Peserta untuk Tempoh 30 Minit?’.

Perhatikan dua perkara:
1. Saya boleh meletakkan ketiga-tiga label Variabel dalam penyataan Label Variabel yang sama
2. Terdapat tempoh pada akhir pernyataan. Ini diperlukan.

VALUE LABEL
GENDER 0 ‘Lelaki’ 1 ‘Perempuan
/ PERKHIDMATAN SMOKE
1 ‘tidak pernah’
2 ‘Kadang-kadang’
3 ‘Harian’.

MISSING VALUES
GENDER SMOKE EXERCISE (999).

Oleh kerana ketiga-tiga pemboleh ubah mempunyai kod data yang sama, saya boleh memasukkannya dalam pernyataan yang sama.

Tentu saja ada sintaks peraturan untuk semua arahan ini.

Sumber : theanalysisfactor

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL