no comments

12 Tips untuk Menjalankan Temu Bual Kajian Kualitatif

Temuduga penyelidikan kualitatif adalah alat pengumpulan data penting untuk pelbagai kaedah yang digunakan dalam spektrum luas penyelidikan pendidikan perubatan. Walau bagaimanapun, ramai guru-guru perubatan dan penyelidik sains hayat menjalani keluk pembelajaran yang curam apabila mereka mula-mula menghadapi wawancara kualitatif, baik dari segi teori baru tetapi juga mengenai kaedah baru siasatan dan pengumpulan data. Artikel ini memperkenalkan konsep temu bual penyelidikan kualitatif untuk penyelidik baru dalam pendidikan perubatan, memberikan 12 tips untuk menjalankan temu bual penyelidikan kualitatif.

Tip 1: Kenal pasti apabila temubual penyelidikan kualitatif adalah sesuai

Temubual kualitatif adalah alat pengumpulan data yang berguna dalam pelbagai pendekatan metodologi dan oleh itu boleh digunakan untuk menangani beberapa soalan penyelidikan. Walau bagaimanapun, temubual penyelidikan kualitatif adalah lebih baik apabila penyelidik berusaha untuk memahami perspektif subjektif yang diwawancarai oleh fenomena dan bukannya menjana pemahaman umum tentang kumpulan besar, contohnya, temubual kualitatif boleh meminjam dengan baik untuk meneroka pengalaman sakit pesakit, atau konsep yang doktor itu pembelajaran di tempat kerja.

Tips 2: Sediakan diri anda sebagai penemuduga

Kepentingan persediaan tepat bagi pihak penemuduga tidak boleh dipandang ringan dan termasuk persiapan konseptual dan praktikal. Wawancara yang berjaya bermula dengan perancangan yang teliti yang mempertimbangkan fokus dan skop soalan penyelidikan. Beberapa bacaan latar belakang kesusasteraan mengenai kawasan subjek serta bagaimana untuk menjalankan temu bual kualitatif dan kaedah saintifik tertentu anda memohon akan diperlukan dalam perkembangan selanjutnya persoalan kajian anda (s) dan ia juga akan memudahkan pembinaan temu bual membimbing.

Apabila bersiap sedia untuk temu ramah kualitatif, penting untuk mengetahui peralatan rakaman data yang digunakan. Tempat temu duga juga harus dipertimbangkan kerana ia boleh menjejaskan pengumpulan data. Kami mengesyorkan temuduga dijalankan pada masa dan tempat kemudahan responden, dalam suasana yang selesa, bebas daripada sebarang gangguan yang berpotensi dan bunyi bising. Dalam kebanyakan kes, anda akan memerlukan kelulusan etika formal. Walau bagaimanapun, anda akan sentiasa memerlukan persefahaman yang dimaklumkan oleh pihak anda.

Tips 3: Membina panduan temubual dan menguji soalan anda

Melakukan temuramah penyelidikan kualitatif bermakna anda mungkin meminta orang yang ditemu bual anda untuk merenungkan perkara yang berpotensi penting kepada mereka, dalam beberapa kes bahkan mengubah kehidupan. Fenomena keminatan anda mungkin penting secara profesional, atau anda boleh menemuduga peserta mengenai bagaimana mereka mengalami penyakit atau kehilangan orang yang dikasihi. Oleh itu, anda perlu membuat panduan temuduga terlebih dahulu dan melakukan sekurang-kurangnya satu temubual ujian. Dengan menjalankan wawancara ujian, penyelidik pemula memperoleh kemahiran sebelum memulakan pengumpulan data. Ini temuduga ujian boleh dijalankan dengan rakan-rakan atau sukarelawan. Mereka memberikan penyelidik dengan peluang untuk meneroka bahasa, kejelasan soalan, dan aspek mendengar aktif. Gaya temubual adalah penting untuk mewujudkan dialog yang tidak terbuka dengan orang yang diwawancara.

Wawancara kualitatif mungkin lebih atau kurang terbuka atau berstruktur. Panduan temuduga yang tidak tersusun atau separuh berstruktur mungkin termasuk hanya satu atau beberapa soalan yang telah ditetapkan yang membolehkan pewawancara meneroka isu-isu yang dibawa ke hadapan oleh penemuduga. Adalah penting bahawa panduan temuduga bersesuaian dengan pendekatan metodologi. Sebaliknya, panduan temuduga berstruktur biasanya merangkumi soalan-soalan yang telah ditetapkan yang ditimbulkan dengan cara yang sama kepada semua orang yang ditemuduga dengan tujuan menimbulkan respons kepada ungkapan yang sama. Dalam pendidikan perubatan, wawancara separuh berstruktur sering digunakan, yang bermaksud bahawa panduan temu bual itu merangkumi beberapa soalan yang telah ditetapkan (biasanya 5-15 soalan) tetapi pewawancara boleh menyiasat, untuk menggali soalan lebih mendalam. Ia biasanya merupakan idea yang baik untuk membuka temuduga dengan beberapa soalan yang “mudah” untuk membuat orang yang ditemuduga selesa dan membiasakannya dengan subjek wawancara. Beberapa contohnya ialah: “Tolong beritahu saya, berapa lama anda bekerja di sini?”, “Bagaimana anda mula terlibat dalam pengajaran?” Atau “Mengapa anda mahu menjadi jururawat?” “Pada pendapat anda, apa yang menandakan guru yang mahir?” Atau “Bagaimanakah anda mengalami beban kerja di tempat kerja semasa anda?” Lebih cenderung untuk dijawab secara berbaloi berbanding jika ia ditimbulkan sebagai soalan pertama temu duga. Persoalan seperti “Adakah apa-apa lagi yang anda ingin tambah?” Boleh menjadi soalan penutup yang sesuai.

Tips 4: Pertimbangkan dimensi budaya dan kuasa situasi temuduga
Penilaian terhadap dimensi budaya serta dimensi kuasa diperlukan sebelum temuduga. “Pengendalian kuasa dalam pertemuan doktor-pesakit: persepsi daripada pakar perubatan yang berpengalaman”. Analisis sedemikian boleh melibatkan pertimbangan mengenai situasi temuduga dan apakah halangan yang mungkin berlaku. Sesetengah orang mungkin melihat temuduga sebagai situasi yang sukar atau invasif, dan sesetengah wawancara mungkin memerlukan orang ketiga untuk duduk, sama ada sebagai jurubahasa atau sebagai orang yang sensitif terhadap budaya mereka. Temu bual ujian yang digariskan di atas boleh mendedahkan cabaran sedemikian. guru perubatan menemuduga pelajar perlu menyedari kedua-dua hubungan kuasa yang tersurat dan tersirat dan menjadi sedar bahawa pelajar tidak cuba untuk mematuhi jangkaan menyediakan, apa yang dilihat sebagai, tindak balas yang betul. Begitu juga, guru temu ramah pelajar boleh melibatkan dan mencerminkan hubungan kekuasaan dan memerlukan pertimbangan yang lebih teliti terlebih dahulu.

Tips 5: Membina hubungan dengan responden anda
Membina hubungan dan mewujudkan interaksi yang selesa dalam situasi wawancara kualitatif adalah sangat penting dan sebaiknya dilakukan dengan baik sebelum wawancara, tetapi juga semasa temu duga itu sendiri. Cabaran ketika melakukan wawancara adalah mungkin sedikit waktu dalam situasi wawancara untuk membina kepercayaan. Oleh itu, anda perlu menggubal ringkasan ringkas projek penyelidikan anda, yang ditulis dalam istilah awam, untuk menghantar kepada orang yang ditemuduga sebelum wawancara sebagai cara untuk memberitahu mereka tentang apa yang diharapkan akan dibincangkan dalam temu bual dan mengapa ia penting topik untuk dibincangkan.

Tips 6: Ingatlah anda adalah pencipta bersama data
Dalam penyelidikan kualitatif, penyelidik adalah instrumen utama pengumpulan data. Akibatnya, pewawancara perlu refleksif, sedar, dan sedar tentang bagaimana peranannya dapat mempengaruhi perbualan antara pewawancara dan pewawancara. Dalam temu penyelidikan kualitatif, kami berpendapat bahawa penemuduga tidak harus dilihat sebagai seseorang yang mencemarkan atau pincangan data, tetapi sebaliknya sebagai pencipta bersama data bersama-sama dengan ditemu duga, di mana pengetahuan penemuduga sebelum boleh memainkan peranan penting dalam pemahaman konteks atau pengalaman yang ditemuduga. Oleh itu, pewawancara bukanlah pemain pasif dalam temuduga, tetapi alat yang menggunakan kebolehan, pengalaman dan kecekapannya dalam situasi wawancara. Sebagai contoh, seorang penemuduga yang juga doktor yang boleh menggunakan pengetahuan beliau mengenai alam sekitar klinikal dan menjemput ditemu duga untuk membincangkan isu-isu klinikal lebih mendalam daripada jika penemuduga tidak biasa dengan konteks klinikal. Oleh itu, kami menggesa penemuramah untuk menggunakan latar belakang mereka, walaupun, dengan cara yang bertimbang rasa.

Tips 7: Ceramah kurang dan dengar lebih banyak
Tidak berpengalaman sebagai penemuduga baru boleh menyebabkan pewawancara terlalu aktif dalam perbualan. Kerana kegelisahan dalam situasi sedemikian, atau kekurangan pengalaman, orang yang ditemuduga akhirnya boleh mengisi kekosongan dan memandu perbualan dalam arah tertentu tanpa menyedari melakukan itu. Pewawancara mungkin perlu bercakap lebih kurang dan membenarkan senyap bertindak sebagai pemangkin yang akan mendorong perbualan ke hadapan. Aktif mendengar ditemubual bermaksud menghormati berdiam diri dan mengenal pasti detik-detik senyap seperti peluang untuk renungan berterusan. Temu bual mengenai subjek yang mempunyai makna yang mendalam untuk subjek wawancara boleh mendorong refleksi mendalam bagi pihak responden.
Tips 8: Benarkan diri anda untuk menyesuaikan panduan temuduga
Melaraskan soalan selepas wawancara awal membenarkan panduan temu bual disempurnakan semasa proses temuduga. Sesetengah soalan mungkin berubah menjadi salah faham, yang lain tidak relevan atau di luar skop soalan penyelidikan. Dalam salah satu kajian kita sendiri, sebagai contoh, soalan “Bagaimana anda mengalami suasana di sini?” Difahami oleh pelajar sebagai persoalan mengenai persekitaran fizikal dan kualiti udara, sedangkan niat pewawancara adalah untuk mendapatkan wawasan ke dalam persekitaran sosial di klinik. Oleh itu, beri perhatian, dengarkan bagaimana responden ditanggapi dan terangkan sama ada soalan anda difahami dengan cara yang anda inginkan. Semasa temu duga, soalan susulan boleh membantu meneliti bagaimana soalan anda difahami. Juga, berani dan buat perubahan dalam panduan temuduga sebelum wawancara seterusnya jika perlu.

Tips 9: Bersedia untuk mengendalikan emosi yang tidak dijangka

Dalam bidang pendidikan perubatan, kami kadang-kadang terlibat dengan topik penyelidikan yang melibatkan penyakit dan kematian atau pengalaman sendiri yang diwawancarai misalnya. gangguan, tekanan, kegagalan, atau pengalaman temubual pelajar dengan penyakit mental. Ini dan banyak topik lain boleh membangkitkan emosi yang tidak selesa dalam penemuduga, yang sebelumnya tidak diketahui olehnya. Oleh itu, pewawancara mesti peka terhadap tindak balas yang ditemuduga apabila berkongsi pengalaman mengenai topik tertentu. Kadang-kadang orang yang diwawancara akan mampu mengendalikan emosi ini sendiri, tetapi pada masa-masa lain anda, sebagai pewawancara, perlu mengambil tindakan untuk melindungi penemuduga anda. Ini mungkin melibatkan mengganggu temuduga dan membimbing penemuduga kepada bantuan yang sesuai. Jemput orang yang ditemuduga untuk mengemukakan isu topik yang penting kepadanya, dan selalunya menamatkan temuduga dengan bertanya kepada orang yang ditemuduga jika ada apa yang mereka ingin tambah mengenai topik minat dalam temuduga.

Tips 10: Transkripsi wawancara dalam masa yang baik
Apabila data telah dikumpulkan, proses transkripsi data bermula. Walaupun jarang ditakrifkan dengan jelas, transkripsi boleh digambarkan sebagai proses semula perkataan yang disebut, seperti data direkodkan daripada temu bual, dan ditukarkan ke dalam bentuk bertulis supaya data boleh dianalisis. Bentuk yang paling biasa transkripsi dalam wawancara kualitatif adalah transkripsi kata demi kata, yang merujuk kepada penghasilan semula perkataan-perkataan data lisan, di mana perkataan yang ditulis adalah replikasi tepat perkataan audio yang dirakamkan. Menyalin data dari temuramah kualitatif sangat memakan masa. Untuk orang baru, transkripsi awal mungkin memerlukan sebanyak empat hingga lapan jam transkripsi untuk setiap jam data yang direkodkan. Tambahan pula, proses itu menghasilkan sejumlah besar bahan yang mesti diteliti secara terperinci dan mengalir melalui ketika menganalisis data. Adalah mudah untuk difikirkan bahawa transkripsi adalah penukaran kata-kata yang agak mudah kepada perkataan bertulis. Adalah penting untuk mempertimbangkan jeda, cekikah, dan isyarat lain yang ditawarkan oleh penemuduga sebagai penanda untuk acara penting dalam temu bual. Isyarat-isyarat ini perlu diakui dalam proses transkripsi. Semasa kesilapan proses transkripsi boleh merayap yang boleh menjadi hasil dari pelbagai faktor. Akibatnya, langkah-langkah perlu diambil untuk memeriksa kualiti transkripsi. Ramai penyiasat memilih untuk menyalin wawancara kualitinya sendiri walaupun ia memakan masa dan sukar, kerana ia memberikan manfaat yang besar dari segi mengenali data. Apabila berbuat demikian, kami mengesyorkan penyelidik menyalin temuduga secepat mungkin selepas selesai. Melakukannya membolehkan penyelidik untuk mengenal pasti struktur analisis dan mencari persamaan dan perbezaan antara pengalaman yang ditemuduga oleh mereka yang lain.

Tips 11: Semak data
Sebagai sebahagian daripada memastikan kepercayaan dalam pencari data berasaskan data kualitatif, pemeriksaan anggota, juga dikenali sebagai pengesahan responden atau pengesahan peserta, boleh digunakan. Pemeriksaan ahli adalah cara mengembalikan transkrip wawancara atau mendedahkan hasil analitis dengan peserta untuk persetujuan. Pengalaman kami menunjukkan bahawa proses ini menawarkan peneliti baru peluang yang baik untuk memeriksa kualiti data. Oleh itu, pemeriksaan anggota boleh bertindak sebagai papan bunyi dan cara memeriksa seseorang yang memahami respon yang dilaporkan oleh responden, terutamanya apabila memetik kata-kata kecil seperti ironi, emosi, senyap, atau gerak isyarat lain. Walau bagaimanapun, sesetengah penyelidik mengesyorkan dengan berhati-hati dengan rujukan kepada pemeriksa ahli, kerana mungkin terdapat beberapa kekurangan potensi seperti pandangan yang bertentangan mengenai tafsiran.

Tips 12: Memulakan analisis awal
Salah satu masalah utama dengan penyelidikan kualitatif ialah ia sangat cepat menghasilkan jumlah data yang besar dan rumit, yang sering membawa kepada beratus-ratus halaman teks yang ditranskripsikan. Oleh itu, anda perlu memikirkan analisis data sebelum menjalankan semua wawancara. Sifat soalan penyelidikan dan bagaimana anda membuat analisa akan menentukan kedalaman, kualiti, dan kekayaan wawancara yang dilakukan. Oleh itu, kami menasihatkan bahawa analisis bahan tidak dibiarkan sehingga semua data wawancara telah disalin. Penangguhan analisa data boleh memberi kesan kepada penyidik menghadapi tugas yang monumental; Sementara itu, kelebihan memulakan kerja tidak lama lagi adalah bahawa pemikiran awal tentang analisis membolehkan penyidik menjadi lebih menyedari kategori dan tema yang muncul.

 

SUMBER: tandfonline.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL