no comments

10 Langkah Menulis Cadangan Penyelidikan Akademik

Bab ini membincangkan beberapa elemen biasa dalam cadangan penyelidikan. Sama ada anda melakukan penyelidikan kuantitatif atau kualitatif, adalah penting untuk anda menggariskan sebab mengapa anda mencadangkan melakukan kajian dan proses atau prosedur apa yang akan anda ikuti untuk menyelesaikan kajian yang dicadangkan.

Beberapa bahagian penting cadangan penyelidikan kuantitatif atau kualitatif yang baik termasuk:

 1. Menentukan topik umum;
 2. Menjalankan semakan Sastera mengenai topik;
 3. Mengenal pasti jurang dalam kesusasteraan;
 4. Mengenal pasti masalah yang ditonjolkan oleh jurang dalam kesusasteraan dan membingkai tujuan kajian;
 5. Menulis Pengenalan kepada kajian;
 6. Membentuk hipotesis penyelidikan dan atau soalan penyelidikan untuk menyiasat atau membimbing kajian;
 7. Tentukan kaedah penyiasatan
 8. Gariskan reka bentuk penyelidikan
 9. Tentukan saiz sampel dan ciri-ciri sampel yang dicadangkan;
 10. Terangkan prosedur untuk mengikuti pengumpulan data dan analisis data.

Tentukan Topik Umum

Langkah pertama dalam menulis cadangan penyelidikan akademik adalah mengenali topik umum atau kawasan subjek untuk disiasat. Biasanya titik pertama ini adalah yang paling mudah kerana cadangan penyelidikan akan terikat dengan tema keseluruhan kursus. Dalam kes sedemikian, subjek am untuk siasatan biasanya ditentukan oleh profesor yang mengetuai kelas, kerusi jabatan sekolah, atau jawatankuasa penasihat akademik.

Lakukan Kajian Sastera

Langkah seterusnya ialah membaca sastera sebanyak mata pelajaran umum seperti masa yang dibenarkan. Semasa anda membaca kesusasteraan, dinasihatkan untuk mengambil nota yang banyak dan kemudian meringkaskan tujuan dan penemuan setiap kajian yang berkaitan dengan perkara umum cadangan penyelidikan yang akhirnya.

Kenal pasti Jurang dalam Sastera

Tujuan umum kajian literatur bukanlah untuk mencatat sejumlah besar artikel dan buku jurnal yang berlainan mengenai subjek tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami apa kajian telah dilakukan pada subjek dan kemudian untuk mengenalpasti jurang yang ketara dalam kesusasteraan. Mengenal pasti jurang dalam kesusasteraan akan membuka peluang untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang subjek umum.

Sebagai contoh, kedua-dua Kimura dan Coggins mendapati bahawa kepimpinan hamba secara aktif dikagumi dan diajar dalam komuniti Kristian Kamboja yang hanya terdiri daripada peratusan kecil penduduk Kemboja. Walau bagaimanapun, tiada siapa yang masih meneliti sikap terhadap kepimpinan pelayan di komuniti Kemboja bukan Kristian yang membentuk lebih daripada 90% penduduk. Ini adalah jurang yang jelas dalam kesusasteraan.

Kenal pasti Masalah dan Bingkai Penyataan Tujuan

Selepas anda melakukan kajian semula kesusasteraan dan mudah-mudahan mengenal pasti jurang yang jelas dalam kesusasteraan, seterusnya anda perlu mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan jurang dan bingkai pernyataan maksud tentang mengapa anda menyiasat apa yang anda cadangkan dan mengapa orang lain perlu mengambil berat tentang kajian . Sekiranya pembaca anda tidak dapat menjawab soalan itu, bagaimanakah? Atau jawapan anda soalan mengapa saya harus peduli? Maka mungkin menarik bagi anda, tetapi tidak berkaitan dengan orang lain.

Tulis pengenalan

Selepas anda mengenal pasti masalah penting dan merangka kenyataan tujuan, maka anda perlu membuat pengenalan. Antara lain, pengenalan kepada cadangan itu akan termasuk

 • Penyataan Masalah
 • Ringkasan ringkas kesusasteraan
 • Penerangan ringkas jurang dalam kesusasteraan
 • Kenyataan Tujuan tentang mengapa anda mencadangkan kajian dan mengapa orang lain perlu mengambil berat tentang perkara yang berkaitan dengan cadangan penyelidikan anda.

Tentukan Penyelidikan Hipotesis dan atau Soalan Meningkatkan

Seterusnya, anda perlu mengenal pasti dan membina hipotesis penyelidikan dan pertanyaan penyelidikan dengan teliti. Hipotesis penyelidikan mengenal pasti apa yang sebenarnya anda akan menyiasat dan apa yang anda harapkan dapat dicari dari kajian penyelidikan anda. Hipotesis penyelidikan biasanya ditemui dalam cadangan penyelidikan kuantitatif yang membandingkan perbezaan dan / atau hubungan antara pembolehubah bebas (atau sebab-sebab fenomena) dan pembolehubah bergantung (atau kesan yang disebabkan oleh punca). Soalan penyelidikan biasanya ditemui dalam kajian penyelidikan kualitatif. Paling penting, dalam penulisan akademik yang baik, hipotesis dan soalan penyelidikan mesti dimaklumkan atau mengalir dari kajian literatur.

Tentukan Kaedah Penyiasatan

Bahagian kaedah adalah bahagian kedua dari dua bahagian utama cadangan penyelidikan. Dalam penulisan akademik yang baik, penting untuk memasukkan seksyen kaedah yang menggariskan prosedur yang akan anda ikuti untuk menyelesaikan kajian yang dicadangkan. Seksyen kaedah umumnya merangkumi bahagian-bahagian yang berikut:

 • Reka bentuk penyelidikan;
 • Saiz sampel dan ciri sampel yang dicadangkan;
 • Prosedur pengumpulan data dan analisis data

Tentukan Reka Bentuk Penyelidikan

Langkah seterusnya dalam penulisan akademik yang baik adalah menggariskan reka bentuk penyelidikan cadangan penyelidikan. Bagi setiap bahagian reka bentuk, sangat disarankan agar anda menerangkan dua atau tiga kemungkinan alternatif dan kemudian beritahu mengapa anda mencadangkan reka bentuk tertentu yang anda pilih. Contohnya, anda boleh menerangkan perbezaan antara reka bentuk eksperimen, kuasi-eksperimen, dan tidak eksperimen sebelum anda mengulas lanjut mengapa anda mencadangkan reka bentuk yang tidak eksperimen.

Tentukan Saiz Sampel dan Ciri-ciri Sampel

Dalam bahagian cadangan penyelidikan anda, anda akan menerangkan saiz sampel dan ciri-ciri peserta dalam saiz sampel. Terangkan bagaimana anda menentukan berapa banyak orang yang boleh dimasukkan ke dalam kajian dan apa sifat yang mereka miliki yang membuatnya sesuai untuk kajian ini.

Tentukan Pengumpulan Data dan Prosedur Analisis Data

Bahagian terakhir yang diketengahkan di hab ini ialah prosedur pengumpulan data dan analisis. Dalam bahagian ini, anda akan menerangkan bagaimana anda mencadangkan untuk mengumpul data anda misalnya. melalui kaji selidik kuesioner jika anda menjalankan analisis kuantitatif atau melalui wawancara secara satu sama lain jika anda melakukan kajian kaedah kualitatif atau campuran.

Selepas anda mengumpulkan data, anda juga perlu mengikuti skim sebagai cara menganalisis data dan melaporkan hasilnya. Dalam kajian kuantitatif anda boleh menjalankan data melalui Excel atau lebih baik lagi SPSS dan jika anda mencadangkan kajian kualitatif anda mungkin menggunakan program komputer tertentu seperti ATLAi. untuk melaksanakan kajian naratif atau kajian teori yang mendedahkan yang mendedahkan tema utama dari temubual yang dicadangkan.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL